To kompleksowe wsparcie dla działów HR, w tym: konsultacje, szkolenia, warsztaty, superwizja, oceny pracownicze, ale też wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
z pracownikami – doradztwo czy mentoring

PRODUKTY DLA DZIAŁÓW HR

Dopasowując się do obecnej sytuacji, jak również wymagań biznesu i osób indywidulanych, wszystkie działania poza formą stacjonarną realizujemy również w formule on-line. Tak naprawdę liczą się dla nas TWOJE MOŻLIWOŚCI CZASOWE I ORGANIZACYJNE, TWOJE POTRZEBY – jesteśmy elastyczne w zakresie formuły w jakiej pracujemy. Jednocześnie ZAWSZE gwarantujemy tą samą jakość.

To cykl spotkań w formule stacjonarnej lub on-line, stanowiące program wspierający dla działów HR, pomagające rozwinąć kompetencje miękkie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Warsztaty organizowane są zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line, w zależności od potrzeb i możliwości organizacji.

  • System ocen pracowniczych, czyli od opisu stanowisk do arkuszy ocen pracowniczych
  • Prowadzenia rozmów oceniających z pracownikami – jak wymagać i motywować?
  • Skuteczna komunikacja z pracownikami, czyli efektywne zebrania, spotkania 1:1, udzielanie informacji zwrotnych
  • Trudne sytuacje z pracownikami – jak je rozwiązać i skutecznie wspierać menedżera/lidera

To szkolenia dla działów HR, które mają na celu rozwój miękkich kompetencji związanych z działaniami za które odpowiedzialne są działy HR w firmach. Warsztaty zaprojektowane dla działów HR, które pragną się rozwijać a ich rola w organizacji jest kluczowa dla wspierania i wzmacniania zarówno dyrektorów, menedżerów jaki również pracowników na każdym poziomie ich rozwoju. Poszczególne warsztaty można ze sobą dowolnie łączyć, w zależności od stopnia rozwoju zespołów, jak również poszerzać o badania i diagnozy (np. FRIS®). Warsztaty organizowane są zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line, w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.

  • Rola i zadania działu HR w zmianie – jak wspierać organizację?
  • Zarządzanie emocjami i stresem – jak nie ulec emocjom, kiedy pomagamy Innym?
  • Gry psychologiczne – czyli jak i w co grają ludzie?
  • KURS TRENERSKI: Train the Trainers for HR – kurs przygotowujący do prowadzenia szkoleń i warsztatów wewnątrzfirmowych dla pracowników na różnych szczeblach
  • KURS: Kompetencje coachingowe w HR – wykorzystanie kompetencji coachingowych w budowaniu działu HR, prowadzenie rozmów, wspieranie pracowników na każdym szczeblu organizacji
  • Design Thinking dla działu HR, czyli jak poszukiwać nowe rozwiązania dla zmieniających się potrzeb pracowników firmy?
(Visited 416 times, 1 visits today)