To  wsparcie jakie proponujemy zarówno coachom –  na każdym poziomie ich rozwoju, jak
i  superwizorom coachingu, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje.
SupervisionTime to również działania jakie podejmujemy w zakresie promocji superwizji
w coachingu, w tym: pierwsza w Polsce książka pn. „Superwizja w coachingu”, pierwszy kurs SUPERWIZOR COACHINGU oraz autorski program rozwojowy ŚWIADOMY COACH™.

PRODUKTY DLA COACHÓW I SUPERWIZORÓW

Dopasowując się do obecnej sytuacji, jak również wymagań biznesu i osób indywidulanych, wszystkie działania poza formą stacjonarną realizujemy również w formule on-line. Tak naprawdę liczą się dla nas TWOJE MOŻLIWOŚCI CZASOWE I ORGANIZACYJNE, TWOJE POTRZEBY – jesteśmy elastyczne w zakresie formuły w jakiej pracujemy. Jednocześnie ZAWSZE gwarantujemy tą samą jakość.

To spotkania superwizyjne dla Coachów na różnym etapie ich rozwoju – zarówno dla Coachów, którzy dopiero zaczynają swoją pracę, jak również dla tych, którzy mają już doświadczenie w pracy z Klientami, jednocześnie pragną zadbać o swój rozwój zarówno pod kątem warsztatu pracy, jak również rozwoju własnego jako Coach czy rozwiązania dylematów, sytuacji z jakimi w danym momencie się mierzy. Mając na uwadze różnorodne potrzeby działania jakie prowadzimy w tym obszarze, mają formę zarówno spotkań indywidulanych jak i grupowych.

Do działania rozwojowe, dedykowane przyszłym jak i już praktykującym superwizorom coachingu, mające na celu rozwój kompetencji superwizyjnych zarówno w pracy indywidualnej jak i grupowej.

Dbając o rozwój superwizorów, organizujemy warsztaty
i szkolenia mające na celu rozwój konkretnych kompetencji superwizyjnych. Spotkania dedykowane są superwizorom na każdym etapie ich rozwoju – zarówno tych, którzy zaczynają prowadzić superwizje jak również tych, którzy mają już doświadczenie jednocześnie pragną się rozwijać, inspirować
i stawiać kolejne kroki na ścieżce superwizyjnej. Pokazujemy jak prowadzić superwizje zarówno indywidualne jak i grupowe, z jakich narzędzi, modeli oraz technik korzystać. Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, aby promować wysokie standardy oraz dobrą jakość superwizji.

(Visited 656 times, 1 visits today)