Kurs na Superwizora Coachingu – podstawy praktykowania™ formuła on-line

Zapraszamy na praktyczny, oparty na wieloletnim doświadczeniu superwizorskim kurs, który da Ci solidne podstawy do pracy jako superwizor, na którym otrzymasz niezbędne formularze i narzędzia do pracy, podczas którego będziesz mógł doświadczyć superwizji oraz wzmocnić własne kompetencje w tym obszarze. Gwarantujemy też wsparcie doświadczonych superwizorów nawet po zakończeniu kursu.

 

CO SKŁADA SIĘ NA KURS?

 • Moduły merytoryczne:
 • Pakiet materiałów dostępny na platformie on-line (podcasty, artykuły, materiały pdf., prezentacje, formularze ćwiczeń, zadania)
 • Spotkania grupowe on-line:
 • Sesje demo. Omówienie przypadków uczestników.
 • Sesja pytań i odpowiedzi.
 • Grupowe sesje superwizyjne on-line, prowadzone przez Uczestników
 • Interwizje wzajemne (2 spotkania)
 • Praca własna (praca z udostępnionymi materiałami, wykonywanie ćwiczeń i zadań oraz aktywny udział w dedykowanej grupie na FB – dyskusje, wymiana doświadczeń, refleksji)
 • Praca podsumowująca – zweryfikowanie kompetencji superwizyjnych Uczestnika wraz z rekomendacjami
 • BONUS Interwizja własna (dwie, godzinne sesje do wykorzystania w ciągu 2 miesięcy od pozytywnego zaliczenia egzaminu)

_________________
GOŚĆ SPECJALNY:

Tylko dla Uczestników Naszego kursu!!! Model 7 perspektyw przedstawi Wiesława Serkowska!

_________________
DLA KOGO?

 • Praktykujący Coachowie, którzy chcą pełnić rolę superwizorów – prowadzić superwizje grupowe i indywidualne
 • Menadżerowie, którzy pełnią rolę osób zarządzających grupą coachów w ramach organizacji
 • Superwizorzy i mentorzy prowadzący praktykę superwizyjną, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji oraz wzbogaceniem warsztatu pracy, poznaniem nowych narzędzi i metod pracy

_____________________________________________________

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ BY WZIĄĆ UDZIAŁ W KURSIE?

 • minimum 200 godzin pracy coachingowej (dla menadżerów min. 2 lata doświadczenia w zarządzaniu grupą coachów)
 • doświadczenie jako uczestnik superwizji – udokumentowany udział w minimum 6 godzinach superwizji własnej – grupowej/indywidualnej, wraz z podaniem imienia i nazwiska superwizora
 • pisemna deklaracja do poddawania się jako Coach Superwizji, minimum jeden raz na 3 miesiące

__________
KORZYŚCI:

 • Spojrzenie na superwizję poprzez pryzmat największych organizacji coachingowych: Izba Coachingu, ICF, EMCC
 • Kompleksowe przygotowanie (wiedza + praktyczne umiejętności) do prowadzenia superwizji grupowych i indywidualnych
 • Szersze spojrzenie na swoją pracę jako coach i superwizor coachingu
 • Wsparcie merytoryczne doświadczonych superwizorów podczas prowadzenia swoich pierwszych superwizji (1 miesiąc, 2 godziny)

WYJĄTKOWE KORZYŚCI:
Jeśli starasz się o akredytację jako COACH/SUPERWIZOR IZBY COACHINGU?

Dzięki udziałowi w Naszym kursie:

 • Otrzymasz zaświadczenie do przedstawienia przy ubieganiu się o akredytację superwizora Izby Coachingu
 • Otrzymasz zaświadczenie o odbyciu superwizji od dwóch akredytowanych superwizorów Izby Coachingu oraz Coachów ICF MCC i PCC niezbędne w procesie odnowienia akredytacji.

_____________
CELE KURSU:

 • Głównym celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do roli superwizora coachingu poprzez doświadczanie superwizji oraz stosowanych w niej modeli, narzędzi i struktur.
 • Budowanie i doskonalenie warsztatu pracy superwizora
 • Poznanie rodzajów i narzędzi superwizyjnych
 • Nabycie umiejętności zadawania pytań superwizyjnych
 • Nabycie podstawowych umiejętności prowadzenia superwizji grupowej i indywidualnej
 • Poznanie modeli prowadzenia superwizji
 • Doświadczanie procesu superwizji na sobie wraz z uzyskaniem praktycznych wskazówek jak prowadzić procesy superwizyjne
 • Wzrost efektywności działań prowadzonych przez superwizorów
 • Kształtowanie postawy refleksyjnego uczenia się
 • Kształtowanie postaw związanych z etycznym wykonywaniem zawodu poprzez zapoznanie ze standardami oraz etyką pracy superwizora.
 • Kształtowanie postawy elastycznego dopasowania się do klienta oraz odpowiedniego, etycznego reagowania na proces superwizyjny

_____________________________
ŁĄCZNA ILOŚĆ GODZIN KURSU:

Praca ON-LINE: 22 godziny
Praca własna Uczestnika: 16 godzin plus sesje superwizyjne (min. 2)

__________________
PROGRAM KURSU:

Moduł 1 – Moduł wprowadzający – czyli słów kilka na początek
Moduł 2 – podstawy superwizji

 • niezbędne definicje
 • czym jest superwizja, mentoring, doradztwo
 • rodzaje superwizji
 • podstawowe modele w superwizji

Moduł 3 – praktyka superwizora

 • Superwizja grupowa a indywidualna (podstawowe różnice, cechy charakterystyczne)
 • Kompetencje Superwizora
 • Standardy i etyka pracy Superwizora

Moduł 4 – Superwizja indywidulana – z praktyki superwizora

 • Struktura sesji indywidualnej
 • Rodzaje superwizji indywidualnej
 • Sesja demo oraz praca na forum

Moduł 5 – Superwizja grupowa – z praktyki superwizora

 • Autorski model superwizji grupowej
 • Sesja demo oraz praca na forum

Moduł 6 – Model 7 perspektyw, który specjalnie dla Uczestników kursu przedstawi Wiesława Serkowska
Moduł 7 – Przygotowanie do weryfikacji kompetencji – panel pytań i odpowiedzi

RÓWNOLEGLE odbędzie się interaktywna praca na specjalnej dedykowanej grupie będzie odbywała się praca, w której poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

 • Sesja interwencyjna czym jest, a czym nie?
 • Rozwojowy feedback, czyli jaki?
 • Opór podczas superwizji – jak sobie z nim radzić?
 • Postawa Superwizora a proces superwizji. Czy superwizja musi być dyrektywna?
 • Interwizja w pracy Superwizora

__________________________________
WARUNKI OTRZYMANIA CERTYFIKATU

 • uczestnictwo we wszystkich spotkaniach on-line
 • pozytywne zaliczenie 2 sesji superwizyjnych oraz arkusza rozwojowego Uczestnika
 • pisemna deklaracja poddawania własnej pracy superwizyjnej minimum raz na 3 miesiące
 • pisemna deklaracja praktykowania jako coach

_____________________________________

TERMINY SPOTKAŃ ON-LINE EDYCJA 2 – WIOSNA 2022

09.03.2022, godzina 17.oo-19.oo
16.03.2022, godzina 17.oo-19.oo
30.03.2022, godzina 17.oo-19.oo
13.04.2022, godzina 17.oo-19.oo
27.04.2022, godzina 17.oo-19.oo
11.05.2022, godzina 17.oo-19.oo
30.05.2022, godzina 17.oo-19.oo

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas podamy planowane terminy edycji 2.

EDYCJA 1 ON-LINE – ZAKOŃCZONA

__________________________
PRACA WŁASNA UCZESTNIKA
Pomiędzy spotkaniami on-line odbywa się praca własna kursanta, polegająca na zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami, wykonywaniem zadań i ćwiczeń, pracą na grupie FB oraz praktykowaniu superwizji. Po każdym module Uczestnik otrzymuje zadanie domowe, które musi wykonać do następnego spotkania on-line.

_______
CENA:

 • regularna 2999 zł netto/os.
 • przy zgłoszeniu się na 31 dni przed rozpoczęciem kolejnej edycji cena za kurs to tylko 2499 zł/netto

Dla Członków IC od każdej ceny 10% zniżki

A jeśli chcesz rozłożyć płatność na raty – daj znać, z pewnością znajdziemy dogodne dla Ciebie rozwiązanie.

(Visited 232 times, 3 visits today)