To kompleksowe wsparcie dla liderów w organizacji, pracujących na wszystkich szczeblach zarządzania, zarówno dla tych, którzy zaczynają swoją przygodę w byciu liderem, jak i dla osób, które zarządzają już wiele lat.

PRODUKTY DLA LIDERÓW ​

Dopasowując się do obecnej sytuacji, jak również wymagań biznesu i osób indywidulanych, wszystkie działania poza formą stacjonarną realizujemy również w formule on-line. Tak naprawdę liczą się dla nas TWOJE MOŻLIWOŚCI CZASOWE I ORGANIZACYJNE, TWOJE POTRZEBY – jesteśmy elastyczne w zakresie formuły w jakiej pracujemy. Jednocześnie ZAWSZE gwarantujemy tą samą jakość.

To cykl czterech, 6-cio godzinnych spotkań w formule stacjonarnej lub on-line, stanowiące kompleksowy program, mający na celu rozwój kompetencji menedżerskich  liderów. Program zaplanowany jest tak, aby Uczestnicy otrzymali wiedzę, jak również KONKRETNE, PRAKTYCZNE NARZĘDZIA do natychmiastowego wykorzystania w swojej pracy. Każdy warsztat kończy się zadaniem wdrożeniowym, które dodatkowo wzmacnia nabyte podczas szkolenia umiejętności oraz weryfikuje postępy i obszary rozwojowe. Warsztaty organizowane są zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line, w zależności od potrzeb i możliwości organizacji.

  • Rola szefa oraz przywództwo sytuacyjne jako baza do efektywnej pracy z zespołami
  • Od wdrażania do delegowania, czyli skuteczna i praktyczna komunikacja z pracownikami
  • Efektywna komunikacja z zespołem i zarządzanie konfliktem
  • Lider w zmianie, czyli jak zarządzać w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej?

To cykl szkoleń, który ma na celu wzmocnienie przywództwa oraz rozwój kompetencji menedżerskich w kontekście zarządzania pracą zespołu i pełnieniu roli przywódcy. Poszczególne warsztaty można ze sobą dowolnie łączyć, w zależności od stopnia rozwoju Liderów, jak również poszerzać o badania i diagnozy (np. FRIS®). Warsztaty organizowane są zarówno w formie stacjonarnej jak on-line, w zależności od potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.

  • FRIS® Style myślenia i działania w pracy lidera (diagnoza, warsztat grupowy, indywidualne sesje informacji zwrotnych)
  • Zarządzanie coachingowe, czyli jak wykorzystać narzędzia coachingowe w pracy lidera?
  • Asertywny Lider – gdzie sięgają granice?
  • Analiza Transakcyjna w pracy Lidera, czyli w co gram ja i moi ludzie?
(Visited 508 times, 2 visits today)