KIM JESTEŚMY?

Nasza współpraca zaczęła się od wspólnej pasji do superwizji i pracy nad kursem na Superwizora Coachingu. Ten kurs to nasz pierwszy, wspólny projekt, który powstał w 2016 roku, zaraz po ukazaniu się naszej książki pn. „SUPERWIZJA W COACHINGU”, pierwszej w Polsce pozycji na temat superwizji coachingowej. To były pierwsze wspólne działania, ale już wtedy wiedziałyśmy, że na pewno nie ostatnie. Dziś działamy pod wspólną marką, łączymy w niej nie tylko naszą pasję, wiedzę i różnorodne doświadczenia, ale też przyjaźń i relacje które nas łączą. Nasze kursy i programy rozwojowe dają maksimum praktyki, a teorii tyle, ile trzeba, by móc praktykę wdrażać. Wspieramy i szkolimy coachów i superwizorów, jak również liderów i zespoły. Jesteśmy blisko biznesu i ludzi, uczymy tego, co się sprawdza i przynosi konkretne efekty.

Katarzyna Dujanowicz

Przywództwo i zarządzanie są moją pasją. Od 10 lat prowadzę warsztaty dla liderów rozwijające ich kompetencje przywódcze i coachingowe. Pracuję zarówno indywidualnie w executive coachingu, jak i w coachingu zespołowym, współpracując z zespołami i kluczowymi liderami. Patrzę na organizację jako system, w którym kluczowe jest zbudowanie dobrych relacji i współodpowiedzialność za wyniki. Jestem coachem, który inspiruje, motywuje i mobilizuje innych do skutecznego przeprowadzania zmian, zarówno w obszarach biznesowych, zawodowych, jak i osobistych.

 • Coaching indywidualny i zespołowy
 • Rozwój przywództwa, programy rozwojowe dedykowane liderom i zespołom
 • Zarządzanie zmianą
 • Transformacja osobista i liderska
 • Superwizja coachingowa

12 lat doświadczenia menedżerskiego w różnych kulturowo organizacjach

4000 godzin na sali szkoleniowej

2500 godzin sesji coachingowych z kadrą menedżerską różnych szczebli i branż

Certyfikowany Trener: FRIS®, Advisio IP 121, MyVIEW  360°

Moderator  Design Thinking

Rozwój kompetencji menedżerskich, przywódczych, coachingowych dla osób na różnych szczeblach organizacji.

Autorskie projekty z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich oraz zarządzania zmianą

Superwizor Coachingu

 • Akredytacja MCC ICF
 • Akredytacja Coacha i Superwizora IC
 • Akredytacja CoachWise™: Essentials, Equipped, Proficiency
 • Certyfikowany Praktyk metody Points of You®
 • Certyfikacja Trenera FRIS®
 • Europejska Szkoła Trenerów Grupy SET kurs zaawansowany
 • Szkoła Trenerów Biznesu SET
 • Studia Podyplomowe „Zarządzanie Ludźmi w Firmie” – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Socjologia Uniwersytet Szczeciński

Anna Chraniuk

Moją pasją są ludzie. Od zawsze pracowałam z ludźmi i dla ludzi, prowadząc różnorodne projekty rozwojowe na terenie całej Polski. Moją misją życiową jest wspieranie innych w rozwoju, towarzyszenie im w dokonywaniu zmian czy stawianiu kolejnych kroków. Od 13 lat pracuję w obszarze doradztwa zawodowego i coachingu kariery. Od 7 lat wspieram przedsiębiorstwa w rozwoju zasobów ludzkich prowadząc warsztaty oraz indywidualne procesy coachingowe i mentoringowe. Ważnym obszarem mojej pracy są też konsultacje i doradztwo, głównie dla działów HR oraz kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Pracując z ludźmi ważne jest dla mnie zaufanie i partnerstwo oraz holistyczne podejście do działań, które mam wykonać

 • Coaching indywidualny (biznes coaching, life coaching oraz coaching kariery) i zawodowy
 • Rozwój kompetencji liderskich i zespołowych
 • Rozwój kompetencji trenerskich i coachingowych
 • Doradztwo zawodowe i coaching kariery – diagnozy, budowanie ścieżek rozwoju, przygotowanie opisu stanowisk pracy, przygotowanie CV oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej (autoprezentacja), rekrutacje

9 lat doświadczenia menedżerskiego, w tym 7 lat w zarządzaniu projektami

3500 godzin szkoleń i warsztatów rozwojowych na różnych szczeblach organizacji

1600 godzin pracy jako doradca zawodowy/coach kariery

900 godzin indywidualnych sesji coachingowych

200 godzin superwizji coachingowej (indywidualnych oraz grupowych)

Certyfikowany Trener FRIS® (730 badań wraz z indywidualną interpretacja)

Uprawnienia do korzystania z narzędzi: MZZ, IPD

Praktyk Analizy Transakcyjnej

 • Dyplom (europejski) ukończenia Szkoły Analizy Transakcyjnej wraz z certyfikatem szkolenia 101
 • Akredytowany Coach PCC ICF
 • Certyfikowany Coach oraz Superwizor Izby Coachingu
 • Certyfikowany Praktyk metody Points of You®
 • Certyfikacja Trenera FRIS®
 • Dyplomowany trener biznesu – certyfikat trenerski
 • Jednolite studia magisterskie: Uniwersytet Szczeciński, kierunek: socjologia oraz politologia
 • Dyplomowany doradca zawodowy
 • Uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi
(Visited 45 times, 1 visits today)