Ania Chraniuk

Narzędzie, które wykorzystujemy w pracy superwizyjnej są karty FRISÒ. Autorką modelu jest Anna Samborska-Owczarek, która podkreśla, że „FRIS® to metodologia badania stylów myślenia, za pomocą kwestionariusza FRISÒ, której towarzyszą karty FRIS® jako dodatek lub akcesorium. Karty z powodzeniem można wykorzystać niezależnie od badania…” I właśnie o tym jak je wykorzystać w pracy Superwizora dzisiaj słów kilka..

 1. Obszar zastosowania

Karty FRIS® są narzędziem, które z powodzeniem można wykorzystywać w superwizji indywidualnej jak i grupowej. Podczas pracy można wykorzystać zarówno sam obraz, jak i podpisy które widnieją na kartach a opisują cechy naszego stylu działania/myślenia. Wykorzystanie narzędzia ma za zadanie wzmocnić proces refleksyjnego uczenia się coacha, który jest podstawą w pracy superwizyjnej, ma za zadanie zmobilizować coacha do poprzyglądania się sobie w kontekście zasobów jakie już posiada, ale też w obszarze tych, których jeszcze nie ma – które potrzebuje u siebie wzmocnić. Ważne jest tutaj, aby coach odkrywał obszary do rozwoju, aby stawiał sobie cele rozwojowe, aby chciał w szerszej perspektywie przyjrzeć się temu jak pracuje, jakim jest coachem, co już ma, a czego jeszcze brakuje w jego pracy coachingowej.

Tą formę pracy można zastosować w różnych wariantach:

 1. Coach za jednym razem wybiera karty odpowiadające na dwa pytania (co mam oraz czego mi brakuje) – Superwzior decyduje, w którym momencie spotkania
 2. Coach na początku superwizji wybiera karty „co już mam” – tym otwieramy superwizję, a dopiero na końcu spotkania kartami odpowiada na pytanie „czego mi brakuje – obszary do rozwoju”. Tutaj też należy pamiętać, aby Coach podczas podsumowania zestawił co ma i czego mu brakuje – aby w tym kontekście również podsumował spotkanie.
 • Zadanie/ wyzwanie

Wybierz spośród tali kart – trzy do pięciu, które pokazują co już masz, co potrafisz jako coach.

Wybierz spośród tali kart – jedną do trzech, które pokazują czego w Twoim warsztacie brakuje, co musisz wzmocnić, nad czym popracować.

 • Sposób zastosowania

I. Wybierz spośród tali – trzy do pięciu kart, które pokazują co potrafisz jako coach – co jest Twoim zasobem.

 • Co już masz jako coach?
 • Co jest Twoim zasobem?
 • Co widzisz patrząc na Twoje zasoby?
 • O czym mówią Ci Twoje zasoby?
 • W jakich sytuacjach możesz odwołać się do swoich zasobów?
 • Jak na Twoją pracę wpływają Twoje zasoby?
 • Jak Twoje zasoby Cię wzmacniają w pracy coachingowej?
 • Jak zadbasz o swoje zasoby?
 • Co pomogło Ci te zasoby zyskać?
 • Co zyskuje Klient?
 • Co dzięki tym zasobom zyskujesz Ty jako coach/jako człowiek?
 • Jak siebie docenisz za posiadanie tych zasobów?

II. Wybierz spośród tali kart – jedną do trzech, które pokazują czego w Twoim warsztacie brakuje, co musisz wzmocnić, nad czym popracować.

 • Co powoduje, że posiadanie tego zasobu/cechy jest ważne?
 • Która z tych cech jest najbardziej potrzebna?
 • Co zyskasz kiedy będziesz już to miał?
 • Co możesz zrobić aby to mieć?
 • Kiedy to jest możliwe?
 • Jak posiadanie tej cechy wpłynie na Twoją pracę z Klientem?
 • Czego będzie więcej?
 • Czego będzie mniej?
 • Co zyska Klient?
 • Co zyskasz Ty jako Coach?

III. Rozłóż przed sobą zasoby/cechy które już posiadasz oraz te, które potrzebujesz w sobie wzmocnić/potrzebujesz wykształcić.

 • Co widzisz patrząc na wszystkie karty razem?
 • O czym mówią Ci karty które wybrałeś (obraz)?
 • O czym mówią Ci cechy które wybrałeś (podpisy pod kartami)?
 • Jak posiadanie silnych zasobów z jednej strony a obszarów do rozwoju wpływa na Ciebie jako coach/jako człowiek?
 • Jak posiadanie silnych zasobów z jednej strony a obszarów do rozwoju wpływa na Twojego Klienta?
 • Jak posiadanie silnych zasobów z jednej strony a obszarów do rozwoju wpływa na otoczenie w jakim funkcjonujesz?
 • Co zyskujesz dzięki z jednej strony posiadanym zasobom a z drugiej pewnym brakom?
 • Co takie zestawienie zasobów/cech mówi o Tobie jako coachu?
 • Co takie zestawienie zasobów/cech wpływa na Twojego Klienta?
 • Co takie zestawienie zasobów/cech wpływa na Twój coaching?
 • Co takie zestawienie zasobów/cech wpływa na Twoje otoczenie?
 • Efekt

Efektem pracy na FRIS® podczas superwizji grupowej (praca może odbywać się w parach/grupach 3-osobowych) jak i indywidualnej ma głównie na celu z jednej strony wzmocnienie Coacha – pokazanie, że ma zasoby które są bardzo ważne, które wspierają jego prace, które w określony sposób wpływają na niego samego, ale też na Klienta, otoczenie. Ponad to pokazanie, że do wskazanych zasobów można się odwołać, można z nich korzystać bo one już są. Z drugiej strony celem pracy na FRISÒ jest refleksja coacha nad własnymi obszarami rozwojowymi. Przyjrzenie się tym obszarom, które wymagają wzmocnienia a być może wykształcenia – bowiem będą przyczyniały się do bardziej efektywnej pracy. Zmobilizowanie, zmotywowanie do rozwoju w tych obszarach, w których coach sam widzi pewne deficyty z jednoczesnym pokazaniem jakie korzyści odniesie jak wskazane obszary wzmocni. Praca na kartach daje możliwość w bezpieczny sposób poprzyglądać się sobie – karty FRISÒ dają przy tym wspaniałą możliwość nazwania zarówno tego co mam, jak i tego, czego mi jako coachowi jeszcze brakuje (poprzez pryzmat stylu myślenia).  I właśnie ta refleksja coacha, zderzenie tego co ma i czego jeszcze w swojej pracy potrzebuję jest kluczowa podczas pracy na narzędziu FRISÒ.

(Visited 89 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *